• 1

Paperless Assignment

help4

Upload Electrical Measurement Assignment

ส่งการบ้านวิชา Electrical Measurement ครั้งที่1-10 :

แนบเป็นไฟล์ PDF เท่านั้นนะครับ โดยกำหนดชื่อไฟล์เป็น
ElectricalHW(ครั้งที่)_รหัสนักศึกษา_ชื่อนามสกุล
และควรส่งตามกำหนดเวลา หากเลยกำหนดลิงค์จะถูกปิดครับ

 

 

 

Facebook Fanpage